Chính sách bảo mật

Mọi thông tin của khách hàng sẽ được chúng tôi bảo mật và chỉ phục vụ việc marketing trong công ty của chúng tôi và không chia sẽ cho bất kỳ bên thứ ba nào